Chronische pijnklachten: snelle en goede verwijzing helpt!

Chronische pijnklachten: snelle en goede verwijzing helpt!

Samenwerken aan gespecialiseerde zorg bij chronische pijnklachten

Wij zien dat mensen met chronische pijnklachten vaak blijven “shoppen” en blijven zoeken naar iemand die hun klacht op kan lossen; de huisarts, medisch specialist en diverse therapeuten. Vaak komen deze patiënten eerst bij therapeuten met wie ze bekend zijn of van hun eigen keuze. Verwijzing naar gespecialiseerde oefentherapeuten van het Netwerk Chronische Pijn gebeurt nog te weinig.

chronische pijnklachten

 

De huisarts

José Rabou-van Gemert (een collega oefentherapeut) en ik hebben daarom een brief aan huisartsen gericht. We willen huisartsen ertoe aanzetten om patiënten met deze klachten eerder naar ons te verwijzen.

Mensen met chronische pijnklachten zoeken te lang naar een oplossing

Zeker als de oorzaak niet gevonden wordt of er geen directe oorzaak meer is die de pijn verklaart, blijft de categorie patiënten met chronische pijnklachten veel zorg vragen. Voor deze mensen zijn er wel degelijk mogelijkheden om met hun chronische pijn te leren omgaan. Als oefentherapeuten, aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn, bieden wij deze zorg.

Het is belangrijk om snel bij de juiste zorgverlener, bij ons, terecht te komen. Bij de start van ons zorgtraject blijkt namelijk vaak dat een groot deel van het jaarlijkse budget van de zorgverzekering al is verbruikt. We merken dat patienten veelal niet in staat zijn om de kosten vervolgens zelf te dragen. Hierdoor kunnen we niet altijd de optimale zorg leveren.

Inzicht, pijneducatie én gerichte oefeningen: zo werkt de oefentherapeut

Onze therapeutische aanpak bestaat uit een combinatie van het geven van inzicht, pijneducatie, het vaststellen van haalbare doelen, gerichte oefeningen zoals b.v. graded activity én gedragsverandering zoals het verbeteren van de copingstrategie. We helpen de patiënt begrijpen dat er pijn ervaren wordt zonder direct aanwijsbare oorzaak. We zien dat door dit inzicht patiënten de draad van hun leven weer durven oppakken. Samen met de patiënt stellen we realistische doelen voor het dagelijks leven; opa wil met kleinkind naar de kinderboerderij kunnen lopen, moeder wil energie overhouden om met haar zoon te kunnen spelen, meneer wil weer geleidelijk zijn werk oppakken.

De patiënt leert effectiever omgaan met zijn/haar beperkingen in het dagelijks leven; de pijn is niet meer leidend en men leert genieten van de dingen die wel haalbaar zijn.

Meer info

Meer over het netwerk chronische pijn.

Bekijk hier de volledige brief.

Author Info

Marieke van den Wildenberg