Samenwerking

Marieke zoekt de samenwerking met verschillende disciplines en met vakgenoten. De belangrijkste reden is dat de patiënt daar baat bij heeft.

In de samenwerking met andere disciplines vullen de hulpverleners elkaar aan met hun verschillende kwaliteiten. En vakgenoten kunnen veel van elkaar leren.